WOOD FILLER

สีย้อมไม้ Solvent Base แบบ 1 ส่วนมีประสิทธิภาพในการปรับโทนสีไม้และอุดร่องเสี้ยนของเนื้อไม้

OLPA FILLER (6461,6459)

สีย้อมไม้ Solvent Base แบบ 1 ส่วนมีประสิทธิภาพในการปรับโทนสีไม้และอุดร่องเสี้ยนของเนื้อไม้ ในขั้นตอนการย้อมสีหรือทาสี ได้อย่างดีเยี่ยม สูตรพิเศษใช้งานง่าย

การใช้งาน

ใช้ย้อมลงบนผิวไม้ที่ต้องการ เช่น ไม้แดง, ไม้ยาง และไม้เนื้อแข็งอื่นที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติพิเศษ

• ใช้เศษผ้าหรือฟองน้ำ
• มีความเข้มข้นสูง สำหรับอุดเสี้ยนไม้และปรับโทนสีไม้บนเนื้อไม้สำหรับการลงสีได้ง่าย
• แทรกตัวเป็นหนึ่งเดียวกับผิวไม้ ช่วยให้ลายไม้ชัดเจนขึ้น
• ใช้ผสมกับสีย้อมไม้ทาลงบนไม้เป็นสีพื้นในกรณีที่ต้องการให้ชิ้นงานมีความสวยงามตามธรรมชาติ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : (+662) 380-6545 ต่อ 4603 หรือ 089-810-4445 ติดต่อฝ่ายขาย

OLPA FILLER (6461,6459)

สีย้อมไม้ Solvent Base แบบ 1 ส่วนมีประสิทธิภาพในการปรับโทนสีไม้และอุดร่องเสี้ยนของเนื้อไม้ ในขั้นตอนการย้อมสีหรือทาสี ได้อย่างดีเยี่ยม สูตรพิเศษใช้งานง่าย

การใช้งาน

ใช้ย้อมลงบนผิวไม้ที่ต้องการ เช่น ไม้แดง, ไม้ยาง และไม้เนื้อแข็งอื่นที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติพิเศษ

• ใช้เศษผ้าหรือฟองน้ำ
• มีความเข้มข้นสูง สำหรับอุดเสี้ยนไม้และปรับโทนสีไม้บนเนื้อไม้สำหรับการลงสีได้ง่าย
• แทรกตัวเป็นหนึ่งเดียวกับผิวไม้ ช่วยให้ลายไม้ชัดเจนขึ้น
• ใช้ผสมกับสีย้อมไม้ทาลงบนไม้เป็นสีพื้นในกรณีที่ต้องการให้ชิ้นงานมีความสวยงามตามธรรมชาติ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : (+662) 380-6545 ต่อ 4603 หรือ 089-810-4445 ติดต่อฝ่ายขาย