กิจกรรม CSR ทางบริษัทบริจาคสีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทำการซ่อมแซม และปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีความสวยงามน่าเรียนตามต่างจังหวัด ได้แก่โรงเรียนบ้านจีแดก จ.สุรินทร์ โรงเรียนวังเหนือ จ.ลำปาง โรงเรียนบ้านนาวี จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านหนองแสงถวิลราษฎร์ จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม จ.กาฬสินธุ์ โรงเรียนโพธิ์ขวัญ จ.นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านดงคู้ จ.นครสวรรค์

Category: NEWS

Subscribe To Updates

From TOA-UNION PAINT (THAILAND) Co., Ltd.

[mc4wp_form id="806"]